Čištění štěrkového lože

Čištění štěrkového lože a odvoz vytěženého materiálu na předem určenou skládku v dosahu železniční infrastruktury je prováděn čističkou štěrkového lože od rakouského výrobce Plasser & Theurer. Celoprofilová čistička RM 79, vycházející z původního konceptu dvoucestné čističky je určená k čištění kolejového lože v celém jeho průřezu. Je vybavena tažným a narážecím ústrojím, přenos výkonu je hydrostatický. Hlavní rám je uložen na dvounápravových podvozcích a dvou samostatných nápravách s plovoucím uložením. Energie pro pojezd i ostatní pracovní agregáty zajišťuje diesel-hydraulický pohon. Hlavním pracovním zařízením je těžební řetěz, systém dopravních pasů a síťový třídič. Reálný výkon při čištění je 80 – 130 m/hod., při plném těžení 50 – 70 m/hod. Hloubka záběru pod ložní plochou pražce je 30 – 40 cm. Součástí čističky jsou i dva nářaďové vozy. Silnou stránkou této čističky je těžební řetěz s pětiprstovými narušovači těženého materiálu.

V roce 2018 bude čistička modernizována. Pohyblivé pásy budou demontovány a bude implementováno kontinuální zvedací zařízení. Přední podvozek bude posunut podvozku tak, aby byla zajištěna dostatečná ohybová čára kolejového roštu vzhledem k přizvednutí. Výsledkem této modernizace bude zajištění kontinuálního zvedu koleje až o 120 mm v místě těžební lišty a snížení celkové hmotnosti. Stroj se při práci bude pohybovat již pouze po kolejích.

K přepravě vytěženého materiálu jsou k dispozici silo vozy typu MFS 40 pro odvoz a dovoz sypkého materiálu v počtu pěti kusů, s jedním ochranným vozem. Výrobcem je opět firma Plasser & Theurer. Každý vůz je vybaven samostatným spalovacím motorem a hydraulickým agregátem. Pro přepravu a posun ve výluce celé strojní linky je k dispozici dieselová lokomotiva.

Technické parametry strojní linky

RM 79

rok výroby/výrobní číslo 1981/192
výrobce Plasser & Theurer
hmotnost cca 100 t
délka čističky přes nárazníky 28,120 m
výška 4,100 m
šířka 3,150 m
počet náprav 6
max. rychlost ve vlaku 90 km/hod

Dva dvounápravové nářaďové vozy

hmotnost / celková hmotnost 11,68 + 8,74 / 20,42 t
délka / celková délka přes nárazníky 10,60 + 11,00 / 21,60 m

Vozy MFS 40

rok výroby 1989 - 1991
výrobce Plasser & Theurer
hmotnost jednoho vozu  prázdný -  39,00 t
hmotnost jednoho vozu ložený - 93,00 t
objem materiálu na jeden vůz 40,00 m3 (jedn. hmotnost 1,35t/m3)
délka jednoho vozu přes nárazníky 18,30 m
výška 4,00 m             
počet náprav jednoho vozu 6
max. rychlost ve vlaku 100 km/hod 

Celková délka strojní linky – včetně lokomotivy - 236,40 m
Celková délka strojní linky – bez lokomotivy - 216,10 m
Celková délka vozů MFS 40 – včetně ochr. vozu - 166,40 m        

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD