Dynamická stabilizace

Tato technologie představuje řízenou dynamickou stabilizaci kolejového lože. Dosahuje se působením horizontálních, příčných vibrací na kolejový rošt, přičemž výsledkem je homogenizace kolejového lože v celém jeho profilu. Vzhledem k tomu, že dynamická stabilizace má prokazatelný vliv na stabilitu pražcového podloží a zároveň je tato technologie vyžadována předpisem S 3/1, přistoupila společnost Hrochostroj a. s. k pořízení mechanizace typu DGS 62N. Výrobcem je rakouská firma Plasser & Theurer, která má s vývojem stabilizace štěrkového lože dlouholeté zkušenosti.

DGS 62N se skládá z hnacího čtyřnápravového vozidla s přívěsným dvouosým měřícím vozíkem, který je vybaven záznamovým zařízením ASPATIC II. Nasazení tohoto stroje  se předpokládá společně s linkou strojní čističky a podbíječky, popřípadě dle konkrétního požadavku zákazníka.

Přeprava stroje je zajištěna vlastní silou nebo lokomotivou, popřípadě ve vlaku se strojní čističkou RM 79 a vozy MFS 40.

 Technické parametry

DGS 62N

rok výroby/výrobní číslo  1990/297
výrobce    Plasser & Theurer
hmotnost včetně meř. vozíku cca 80 t 
celková délka přes nárazníky 30,58 m
výška 3,98 m
šířka 2,40 m
počet náprav 4 + 2
max. rychlost vlastní silou / ve vlaku 70 / 100 km/hod.

 

 

DGS 62N