Naše produkty

Společnost Hrochostroj a.s. poskytuje služby ve čtyřech základních a páté doplňkové kategorii. První kategorii představuje čištění štěrkového lože a odvoz vytěženého materiálu na předem určenou skládku v dosahu železniční infrastruktury. Druhou kategorii reprezentuje úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek, prováděných traťovou a univerzální podbíječkou. Třetí kategorie logicky navazuje na úpravu GPK a zahrnuje úpravu štěrkového lože štěrkovým pluhem. Čtvrtá část portfolia se věnuje broušení kolejnic kolejovou bruskou jako finální ošetření kolejnic. Poslední pátou, ale neméně důležitou kategorii představuje zprostředkování služeb těžké kolejové mechanizace od německého partnera společnosti Schweerbau GmbH & Co. KG. 

 • Čištění štěrkového lože

  Čištění štěrkového lože a odvoz vytěženého materiálu na předem určenou skládku v dosahu železniční infrastruktury je prováděn dvoucestnou čističkou štěrkového lože od rakouského výrobce Plasser & Theurer.

 • Úprava GPK

  Směrová a výšková úprava kolejí a výhybek je zajišťována pomocí univerzální podbíječky typu Unimat 08 275 3S (dále jen Zuzka) a traťové podbíječky typu 08-32 Duomatic.

 • Dynamická stabilizace

  Tato technologie představuje řízenou dynamickou stabilizaci kolejového lože.

 • Úprava štěrkového lože

  Úprava štěrkového lože patří k součástí nejen finálního produktu, ale i v mezi jednotlivými úpravami GPK.

 • Svařování

  Svařovací vůz K 355 PT je speciální hnací drážní vozidlo vybavené závěsným svařovacím strojem typu K 355.

 • Broušení kolejnic

  Broušení kolejnic patří do speciální kategorie stavebních prací, které je realizováno ve spolupráci s další dceřinou firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s. – divizí svařování.