Hrochostroj a.s. - člen skupiny enteria

Akciová společnost Hrochostroj vznikla v roce 2015 za účelem podpory a rozvoje kolejové mechanizace, zejména pro skupinu hroších firem – Chládek a Tintěra Pardubice, Litoměřice, Havlíčkův Brod a Hroší stavby Morava.

Předmětem této podpory je zajištění kvalifikovaného personálu a potřebné kolejové mechanizace pro výstavbu a údržbu kolejového svršku a spodku, jako jsou podbíječky pro směrovou a výškovou úpravu kolejí a výhybek, štěrkové pluhy pro úpravu štěrkového lože, čističky kolejového lože s následným odvozem vytěženého materiálu a další.

Hrochostroj a.s. se mimo jiné specializuje na zprostředkování potřebných technologií od německého partnera, firmy Schweerbau GmbH & Co. KG, pro celý český trh.

Naší největší komparativní výhodou je firemní kultura, která podporuje a dále rozvíjí lidský potenciál všech zaměstnanců. Výsledným produktem tohoto pojetí je pak identifikace pracovního kolektivu s podnikovými cíli, což výrazně přispívá ke spokojenosti zákazníka.

Filozofie společnosti je založena na třech pilířích v daném pořadí:  BEZPEČNOST, KVALITA, RYCHLOST.