Úprava GPK

Směrová a výšková úprava kolejí a výhybek je zajišťována pomocí univerzální podbíječky typu Unimat
08-275/3S (dále jen Zuzka) a traťové podbíječky typu 08-32 Duomatic (dále jen Alča). Zuzka je univerzální podbíječka, která disponuje 16 podbíjecími pěchy, zhutňovači štěrku za hlavami pražců a řídícím počítačem ASPATIC II, který slouží i jako záznamové zařízení. Je vybavena synchronním přízvedem odbočné větve  výhybky se současným ručním podbitím prodloužených pražců. Reálný pracovní výkon stroje se pohybuje do 650 m/hod, směrová a výšková úprava jednoduché výhybky se podle podmínek pohybuje v rozmezí 30 – 45 min.

Dalším strojem ve vlastnictví společnosti Hrochostroj a.s. na úpravu geometrických parametrů kolejí je traťová podbíječka typu 08-32 Duomatic (Alča). Jak již z názvu vyplývá, tento stroj disponuje 32 podbíjecími pěchy se současným podbíjením dvou pražců najednou. Je vybaven také řídícím a záznamovým počítačem ASPATIC II a zhutňovači štěrku za hlavami pražců. Vzhledem ke své konstrukci a výkonu je vhodný na úpravu souvislých úseků a také ve spojení s čističkou štěrkového lože RM 79. Reálný pracovní výkon stroje se pohybuje do 500 m/hod.

Přeprava podbíječek je zajištěna vlastní silou nebo lokomotivou, popřípadě ve vlaku se strojní čističkou RM 79 a vozy MFS 40.

V roce 2017 byla dodána společnosti Hrochostroj zcela nová univerzální podbíječka typu 08-275/3S od rakouského výrobce Plasser & Theruer. Tento stroj doplňuje stav univerzálních podbíječek z hlediska jejich zastupitelnosti. Oproti „Zuzce“ se liší zejména v hydraulickém synchronním přízvedu ve třetím bodě, který je umístěn pod pracovní kabinou operátora. Stroj je vybaven osmiválcovým motorem od výrobce Deutz o výkonu 370 kW.  Jedná o technologicky vyspělou architekturu moderního stroje odpovídající standardům 21. století. O navádění se stará automatický řídící počítač ALC, s vysokou úrovní komfortu obsluhy v uživatelském rozhraní systému Windows®. Reálný pracovní výkon stroje závisí na místních podmínkách, směrová a výšková úprava koleje do 500 m za hodinu, jednoduchá výhybka zhruba 45 minut. Přeprava podbíječky je zajištěna vlastní silou nebo lokomotivou, popřípadě ve vlaku se strojní čističkou RM 79 a vozy MFS 40.

Technické parametry strojů

UNIMAT 08 275 3S - ZUZKA

rok výroby/výrobní číslo  1988/861
výrobce    Plasser & Theurer
hmotnost cca   76,00 t
celková délka přes nárazníky 29,34 m
výška   4,00 m
šířka  3,00 m
minimální poloměr oblouku při průjezdu    120,00 m
minimální poloměr oblouku při práci     150,00 m
vzdálenost podbíjecích agregátů z přední strany 15,09 m
vzdálenost podbíjecích agregátů ze zadní strany 14,25 m
počet náprav (včetně přívěsného vozíku) 5
max. rychlost vlastní silou / ve vlaku 80 / 80 km/hod.

08-32 Duomatic - ALČA

rok výroby/výrobní číslo       1983/2092
výrobce     Plasser & Theurer
hmotnost cca  48,00 t
celková délka přes nárazníky    23,47 m
výška  3,95 m
šířka  3,09 m
minimální poloměr oblouku při průjezdu    120,00 m
minimální poloměr oblouku při práci   150,00 m
vzdálenost podbíjecích agregátů z přední strany 11,55 m
vzdálenost podbíjecích agregátů ze zadní strany  11,92 m
počet náprav (včetně přívěsného vozíku) 4
max. rychlost vlastní silou / ve vlaku 80 / 100 km/hod.

 Unimat 08-275/3S - EVČA      

rok výroby/výrobní číslo 2017/6646  
výrobce Plasser & Theurer  
hmotnost cca 86,00 t 
celková délka přes nárazníky 28,24 m
výška 3,77 m
šířka 3,00 m
min. poloměr oblouku při průjezdu 120,00 m
min. poloměr oblouku při práci 150,00 m
vzdálenost podbíjecích agregátů z přední strany 15,09 m
vzdálenost podbíjecích agregátů ze zadní strany 13,15 m
počet náprav (včetně přívěsného vozíku) 5
max. rychlost vlastní silou / ve vlaku 100 / 100 km/hod.

 
   
     

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD